Hoe werkt onze kinderfysiotherapeut?

Het behandelen van kinderen vereist extra opleiding en deskundigheid. Kinderen zijn immers geen kleine volwassenen.

Wanneer je kind is doorverwezen voor fysiotherapie zal Chantal zich over jullie ontfermen. Als gespecialiseerd kinderfysiotherapeut heeft Chantal kennis van de normale motorische ontwikkeling en kan zij een afwijkende ontwikkeling goed herkennen en begeleiden. Samen met jou zal Chantal onderzoeken welke beweegproblemen er bij je kind zijn en wat de passende aanpak is. Dat gaat spelenderwijs en is niet alleen doeltreffend, maar ook leuk. Kinderen komen in het algemeen graag bij Chantal.

Behandeling door de kinderfysiotherapeut bestaat uit oefenen en informatie en advies voor thuis.
Chantal houdt altijd rekening met leeftijd, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren die het beweeggedrag kunnen beïnvloeden.
Zo nodig wordt informatie gevraagd bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere betrokkenen.
De bevindingen worden met je besproken en samen met jou wordt een passende aanpak gekozen.
Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling wordt verslag uitgebracht aan de verwijzer.
Zorgverzekeraars vergoeden 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen per indicatie per jaar uit de basisverzekering.