Fysiotherapie bij kanker

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft valt het stil. Zowel het lijf als de geest is uit balans. Een onzekere periode breekt aan, die veel vragen oproept en waarin veel informatie verwerkt moet worden.

Als u ingrijpende behandelingen tegen kanker moet ondergaan of ondergaan heeft, denkt u in eerste instantie waarschijnlijk niet aan het op peil houden van uw conditie. Toch is het belangrijk hiermee aan de slag te gaan. Operaties, chemotherapie en bestralingen hebben vaak negatieve bijwerkingen. Vermoeidheid, pijn, krachtsverlies, stijfheid van gewrichten en spieren, spanningsklachten, oedeem en stug littekenweefsel kunnen het gevolg zijn. Het heeft voordelen zo vroeg mogelijk te starten met een trainingsprogramma.

Fysiotherapie tijdens de 4 fasen van kanker

In alle fasen van kanker kan fysiotherapie een rol spelen bij het herstel, het verbeteren van de kwaliteit van leven of de kwaliteit van het sterven.
In de behandelfase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. Hierbij is het in beweging blijven of het in beweging gaan belangrijk.
In de herstelfase is fysiotherapie vooral gericht op het opbouwen van conditie en spierkracht. Ook kan er begeleiding bij terugkeren naar werk geboden worden.
In de palliatieve en terminale fase staan kwaliteit van leven en het bieden van zoveel mogelijk comfort centraal.

Door de begeleiding van de fysiotherapeut tijdens de medische behandeling kunt u deze beter verdragen, is er minder kans op het vroegtijdig stoppen hiervan, gaan fitheid en conditie minder achteruit en kunt u sneller weer aan het werk gaan.

Ook na afloop van de medische behandeling is trainen zinvol voor sneller herstel van fitheid, spierkracht en vermoeidheid en het hervatten van de dagelijkse activiteiten.

Onze specialisten

Hester en Sandra zijn opgeleid  in het begeleiden van de patiënt met kanker. Zij hebben specifieke kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen hiervan. Ook het signaleren van andere symptomen en klachten, waarbij gepaste hulp ingeschakeld kan worden, behoort tot hun deskundigheid.

Na een uitgebreide intake wordt samen met u een behandelprogramma op maat gemaakt. Uw persoonlijke doelen staan centraal. Zo nodig worden andere hulpverleners ingeschakeld om de meest optimale zorg te kunnen leveren.

Naast de fysiotherapeutische begeleiding kunnen Hester en Sandra ook een coachende en adviserende rol spelen voor mantelzorgers, huisartsen en andere hulpverleners.