Huisartsen 
de Nije Veste

Hart- en vaataandoeningen

Hart- en vaataandoeningen

Hartfilm

Voor het maken van een hartfilmpje krijgt u een afspraak bij de doktersassistente. Zij plakt hiervoor elektroden op uw huid die de activiteit van het hart registreert. Uit het hartfilmpje is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier. Voor het bespreken van de uitkomst van het hartfilmpje krijgt u een vervolgafspraak bij uw huisarts.

Cardiac Event Recording (CAR)

Dit onderzoek is bedoeld om hartritmestoornissen te registreren op momenten dat u er last van heeft. U krijgt een afspraak bij de doktersassistente voor alle instructies. U krijgt een kastje in bruikleen dat met electrodes aan uw huid bevestigd wordt. Deze registreren uw hartactie. U houdt uw klachten bij met behulp van een klachtendagboek. Na maximaal 13 dagen levert u het weer in. De registraties worden door de cardiologen van het Meander Medisch Centrum beoordeeld, waarna uw huisarts de uitslag ontvangt. U bespreekt de uitslag met uw huisarts.

Vaatonderzoek benen

U krijgt een vaatonderzoek van de benen als er een vermoeden is van vernauwing van de bloedvaten in de benen. U maakt hiervoor een afspraak bij de assistente. Met een echoapparaat worden de bloedvaten bij de enkels opgezocht en door middel van ultrageluid (echo) wordt de bloedstroom hoorbaar gemaakt. Vervolgens wordt de bloeddrukband om de onderbenen bevestigd en om beurten opgepompt. Het oppompen van de banden kan wat pijnlijk zijn. Hetzelfde gebeurt bij beide bovenarmen. Voor het bespreken van de uitslag maakt u een afspraak bij uw huisarts.

Spreekuur hart- en vaatziekten

Om risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart te brengen is een speciaal spreekuur ontwikkeld. Risicofactoren zijn met name hoge bloeddruk, roken, suikerziekte, hoog cholesterol, overgewicht, weinig bewegen en het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Wanneer blijkt dat u een verhoogd risico heeft komt u in aanmerking voor behandeling. De praktijkondersteuner is hiervoor speciaal opgeleid. De begeleiding bestaat uit een driemaandelijkse controle bij de praktijkondersteuner en een jaarcontrole bij uw huisarts.

Stoppen met roken

Bespreekt u uw voornemen om te stoppen met roken eerst met uw huisarts. Wanneer u intensieve begeleiding en eventuele ondersteuning met medicijnen wenst, kan het zijn dat de huisarts u verwijst naar de praktijkondersteuner. Voor meer informatie omtrent stoppen met roken en ondersteunende medicijnen kunt u alvast kijken op de website www.stivoro.nl. Of u leest de patiënten informatiebrieven rondom Stoppen met roken.