Huisartsen van 
de Nije Veste

Nieuws

Nieuws

Geen rol meer voor huisartsen bij Corona vaccinatie

Oktober 2023

De huisartsen spelen geen rol in het organiseren van de Covid vaccinaties. Ook niet voor het aan huis laten prikken. Mensen van 60 jaar en ouder ontvangen een uitnodigingsbrief voor de corona prik. Iedereen tussen de 18-59 jaar kan zelf een afspraak maken via de GGD via www.planjeprik.nl.  

 

Uitnodiging griepprik binnenkort in de bus

Oktober 2023

Half oktober ontvangen patiënten een uitnodigingsbrief voor de jaarlijkse griepprik. Mensen die altijd thuis geprikt worden ontvangen geen brief. Wij komen bij u langs. de dag van griepprikken staat gepland op zaterdag 11 november aanstaande bij ons in het gezondheidscentrum De Nije Veste. 

Laatste nieuws over de corona vaccinaties

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet.Dit betekent dat de mensen van wie eerder de afspraak was afgezegd, een nieuwe oproep van
Lees meer

Gezocht leden voor de nieuwe cliëntenraad

De cliëntenraad bekijkt de zorg door de ogen van de patiënten. Van u dus. Wanneer het huisartsenteam plannen maakt t.a.v. patiëntenbeleid, gaat de cliëntenraad na wat dat voor de patiënten
Lees meer

OPEN

Vanaf 24 augustus 2020 is het mogelijk om online inzage in uw medisch dossier te krijgen. Welke informatie krijgt u te zien? De uitslagen van onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek Het
Lees meer

NHG Praktijk

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. De NHG stelt eisen waaraan een praktijk moet voldoen om een kwaliteitskeurmerk te ontvangen. De praktijk moet kunnen aantonen dat het aan deze eisen voldoet. Een accrediteur
Lees meer

Nieuwsbrieven

Deze nieuwsbrief is per post verzonden naar patiënten > 75 jaar.

Nije Veste Huisarts 20200444 nieuwsbrief Dig

 

Online nieuwsbrieven verstuurd naar patiënten waar de e-mailadressen van bekend zijn:

Nieuwsbrief Corona -4-

Tips voor mentale gezondheid

Nieuwsbrief Corona -3-

Nieuwsbrief Corona -2-

Nieuwsbrief Corona -1-