Huisartsen 
de Nije Veste

Privacy

Privacy

Privacyregelement van onze praktijk:

privacyverklaring_avg.docx

  • Onze praktijk doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Onze praktijk kent een strikt privacybeleid omtrent het aanleveren van persoonsgegevens. De onderzoekinstellingen ontvangen geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen meer informatie opvragen over de onderzoeken en ook een eventueel bezwaar laten registreren via het contactformulier op deze website.
  • Elektronisch patiëntendossier delen moet dit? Uw medische dossier kan niet automatisch ingezien worden door andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld de huisartsenpost of het ziekenhuis. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Na deze toestemming kunnen zorgverleners onder andere uw medicatielijst inzien en het overzicht van de ziektes die u heeft. Dit verloopt via een beveiligd netwerk. U kunt uw medische dossier laten openstellen via het Toestemmingsformulier “Ik geef toestemming”. Leest u vooraf nauwkeurig de brochure door: “Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!”