Gezondheidscentrum de Nije Veste

K & J Psychologen

K & J Psychologen

In ons gezondheidscentrum zijn ook psychologen/orthopedagogen van de Psychologen Praktijk Putten (PPP) werkzaam. PPP heeft naast de hoofdvestiging in Putten ook een vestiging in Nijkerk en in Zeewolde. In Nijkerk heeft PPP twee spreekkamers (4.02 en 4.04) die zich in het gebouw aan de overkant van de straat: ‘Bij de Veste’ bevinden. Psychologen Praktijk Putten (PPP) is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De praktijk biedt aan zowel Kind & Jeugd als Volwassenen, in nauwe samenwerking met de huisarts, met name Specialistische GGZ aan bij de meest voorkomende psychische stoornissen. Psychische klachten worden behandeld door de huisarts.

In de praktijk in Nijkerk vindt alleen onderzoek en behandeling van kinderen en adolescenten plaats. Dus niet van volwassenen. Omdat de gemeenten vanaf januari 2015 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en financiering van de Jeugdzorg heeft de praktijk een zorgovereenkomst met de gemeente Nijkerk afgesloten. Dat betekent dat wij de gegevens van K&J patiënten met de gemeenten uitwisselen.

Belangrijk is dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts, aangezien u zowel voor de Basis GGZ als de Specialistische GGZ een verwijsbrief nodig hebt. Naast de verwijsbrief van de huisarts kan de gemeente Nijkerk ook zelf, vaak door tussenkomst van het gebiedsteam,  een brief met een toekenning voor Specialistische GGZ aan de ouders van een jeugdige patiënt afgeven.

Mogelijke redenen om contact op te nemen met de PPP zijn:

  • gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (ADHD), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid.

Behandeling vindt vooral individueel, maar soms ook in groepen plaats. Voorts is er de mogelijkheid van ouderbegeleiding, zowel individueel als in groepen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problemen worden ouders betrokken bij de behandeling. Vaak zijn problemen bij kinderen en jeugdigen verweven met gezinsdynamiek.

In PPP zijn een psychiater voor K&J  en een voor Volwassenzorg, een klinisch Psycholoog, psychotherapeuten, GZ psychologen en orthopedagogen werkzaam. De praktijk heeft een HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) certificering.

Voor meer informatie zie onze website: www.psychpraktijk.nl of bel naar 0341 362521. (Alle aanmeldingen verlopen via dit telefoonnummer).

Afspraak maken

Let op! U kunt zich alleen aanmelden indien u een verwijsbrief heeft. Voor het aanmelden of het maken van een afspraak kunt u bellen naar 034 1362 521.

Contact

Gezondheidscentrum “Bij de Veste”(4.02 en 4.04)

Oranjelaan 83, 3862 CX Nijkerk

Telefoonnummer: 034 1362 521

(verwijzing noodzakelijk)

Iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur heeft de praktijk telefonisch spreekuur. U kunt dan met een van onze psychologen persoonlijk spreken. Op ieder ander tijdstip kunt u een voicemail inspreken, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Website: www.psychpraktijk.nl