Gezondheidscentrum de Nije Veste

Haptotherapie

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie betekent letterlijk een vorm van hulp gericht op het voelen. Het is een therapeutische toepassing van haptonomie (hapsos = gevoel, tast, geraakt worden, nomos = leer, wet, norm). De haptotherapie is gericht op het contact maken met jezelf, vanuit je eigen gevoel, en met de ander, in de ontmoeting. Het gaat om wisselwerking in relatie waardoor je verder kunt ontwikkelen in wie jij bent en mag worden.

Voor wie is haptotherapie bedoeld? (Indicaties)

 • Voor mensen die niet goed weten wat ze voelen, die moeite hebben om gevoel toe te laten en meer ‘in hun hoofd’ zitten, goed kunnen rationaliseren. Of:
 • Als je moeite hebt met grenzen, zowel van je zelf als van anderen.
 • Als je niet lekker in je vel zit (en misschien niet goed weet hoe dat komt)
 • Als je steeds vastloopt in contacten – Als je niet goed weet wat je wilt
 • Als je in je kinderjaren onveiligheid hebt ervaren en daar nog steeds last van hebt
 • Als je jezelf niet goed hebt kunnen ontplooien
 • Als je moeite hebt met intiemere (niet persé seksuele!) contacten
 • Als je nare ervaringen achter de rug hebt die nog steeds een rol spelen
 • Als je last hebt van stress (bijv. burn-out)
 • Als je jezelf niet de moeite waard vindt

Je moet wel een beetje kunnen nadenken over jezelf, waarom je iets wel/ niet doet, e.d. (enige zelfreflectie is noodzakelijk).

Voor wie is haptotherapie niet geschikt? (Contra-indicaties)

Voor mensen die ernstig depressief, suïcidaal, verward of psychotisch zijn.

Werkwijze

Haptotherapie maakt gebruik van drie middelen:

 • het gesprek – kun je onder woorden brengen wie je geworden bent, wat je beleeft, waar je moeite tegenkomt?
 • positiebepaling – letterlijk ervaren welke plaats je inneemt ten opzichte van de ander, dichtbij, meer afstand, voor of achter, etc. ofwel hoe sta je in het leven met anderen?
 • aanraking – door lichamelijk aangeraakt te worden kun je ervaren hoe groot je ontmoetingsruimte met de ander is en wat je daarbij beleeft en nodig hebt.

Aantal bijeenkomsten

De eerste drie sessies zijn om kennis te maken met elkaar en met de vormen van de therapie. De eerste sessie zijn we vooral in gesprek, in de tweede komt het middel positiebepaling aan bod en in de derde sessie de aanraking. De vierde ontmoeting verzamelen we wat er in de afgelopen sessies naar voren is gekomen en kijken we samen of we een behandeling haptotherapie willen aangaan.

De eerste vier keer kan wekelijks. In de behandelsessies erna is een frequentie van 1x per 2 weken het meest ideaal en moet je rekenen op 10 – 15 sessies. De tijd per sessie is max. 1 uur.

Therapeut
Coby Bikker

Meer informatie
www.praktijkconfidentia.nl

Afspraak maken

Telefonisch
Voor het maken van een afspraak bel: 06 17 89 58 52.

Per mail
Voor het maken van een afspraak mail: confidentia@solcon.nl.

Contact

Gezondheidscentrum Bij de Veste
Oranjelaan 83- 85, 3862 CX Nijkerk

Telefoonnummer: 06 17 89 58 52 *
Email: confidentia@solcon.nl *
Website: www.praktijkconfidentia.nl

* alleen telefonisch of via e-mail aanmelden, dus niet via sms of WhatsApp

Openingstijden

Praktijk Confidentia is geopend op de dinsdagochtend en de gehele donderdag.