Gezondheidscentrum de Nije Veste

Ergotherapie

Ergotherapie

Samen met u zoekt de behandelend ergotherapeut passende oplossingen bij hele praktische activiteiten op tal van gebieden, zoals zelfzorg, mobiliteit in huis en buitenshuis, het voeren van het huishouden, manieren van communicatie, het bijhouden van de administratie of het volgen van studie en/of werk, leren omgaan met hulpmiddelen. Denk hierbij aan: leren fietsen met een driewieler, scootmobiel lessen. Ook advies en ondersteuning bij aanvraag van voorzieningen behoort tot ons takenpakket. Cliëntgroepen kunnen zijn: MS, M.Parkinson, CVA, chronische vermoeidheid of pijn, reuma, artrose, COPD, beginnende dementie, nek-, schouder- en rugklachten.

Wat kunnen wij voor u doen?

Een ergotherapeut komt meestal bij u thuis. Uitgaande van uw mogelijkheden en wensen wordt vervolgens het behandelplan vastgesteld. Het behandelplan kan uit diverse onderdelen bestaan, denk hierbij aan:

 • Adviezen ten aanzien van lichaamshouding;
 • Praktisch trainen van activiteiten;
 • Het gebruik van een vervoersmiddel trainen (scootmobiel, rollator, rolstoel, fiets);
 • Adviezen ten aanzien van belasting en belastbaarheid;
 • Adviezen ten aanzien van gewrichtsbeschermende maatregelen;
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden en/of strategieën;
 • Het gebruik van een hulpmiddel aanleren;
 • Advies en ondersteuning bij de aanvraag van voorzieningen;

Therapie op maat

De behandeling vindt over het algemeen plaats in uw eigen woon- en/of maatschappelijke omgeving. Iedere behandeling is individueel afgestemd. Iedere behandeling is individueel afgestemd.

Handtherapie

Het doel van de handtherapie is het verbeteren van de handfunctie en het beter kunnen gebruiken van de hand tijdens dagelijkse activiteiten. Handtherapie is gericht op de revalidatie van klachten, letsels of aandoeningen van de hand. Ook de revalidatie na een operatie aan de hand/pols hoort hierbij. Bij aandoeningen als artrose, reuma, zwanenhals deformiteiten, triggervingers, carpaletunnelsyndroom en dergelijke, is het zinvol om – naast de ergonomische adviezen ten aanzien van werkhouding en verdeling van belasting – ook gericht aandacht te besteden aan de hand zelf. Binnen de praktijk werken er 3 handtherapeuten. Er is verder een nauwe samenwerking met de hand/fysiotherapeut en de plastisch chirurg van het Meander Medisch Centrum.

Kinderergotherapie

Kinderergotherapie is speciaal voor kinderen. Kinderen kunnen problemen ervaren in het dagelijks handelen, bijvoorbeeld met zelfredzaamheid, bezigheden op school of in de vrije tijd. Door een vertraagde ontwikkeling, ongeval, ziekte of handicap kunnen er beperkingen ontstaan. Het hoeft echter niet altijd zo te zijn dat er een eenduidige aanwijsbare oorzaak is voor de ondervonden problemen. Binnen de kinderergotherapie gaat het om hele praktische activiteiten waar kinderen problemen kunnen ervaren, bijvoorbeeld:

 • Zelfredzaamheid; aankleden, eten en drinken, etc.
 • (voorbereidende) Schoolse vaardigheden; knutselen, knippen, en schrijven
 • Fijne motoriek: coördinatie fijnere handbewegingen, hanteren voorwerpen
 • Spel: samen spelen, klimmen en klauteren, bouwen, puzzelen etc
 • Werkmethode: strategieën aanleren voor uitvoeren allerhande activiteiten

Ergotherapie kan middels oefening en instructie het kind ondersteunen in het (opnieuw) aanleren van bepaalde vaardigheden.

Vergoedingen

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekering. Per kalenderjaar worden 10 uur ergotherapie vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende pakket heeft u recht op een aantal aanvullende uren, kijk hiervoor de polis van uw zorgverzekering na.

Overige informatie

Ergotherapie Praktijk Veluwe heeft een hecht team Ergotherapeuten. Wij werken in de gemeenten Zeewolde, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Amersfoort, Leusden en Barneveld. Hieronder vallen ook de plaatsen Nijkerkerveen, Hoevelaken, Achterveld, Stoutenburg, Voorthuizen, Garderen, Kootwijkerbroek, Zwartebroek en Terschuur. Daarbij hebben wij met verschillende andere zorgverleners samenwerkingsverbanden. In Nijkerk werken wij samen in De Nije Veste met verschillende disciplines. In veel van bovenstaande plaatsen werken wij samen met Buurtzorg. Daarnaast hebben wij ook een samenwerking met fysiotherapeuten in Barneveld, Amersfoort, Ermelo, Putten en Voorthuizen.

Spreekuur op maandag t/m vrijdag, op afspraak.

Behandeling bij Ergotherapie Praktijk Veluwe betekent:

 • Snelle service, binnen een week na verwijzing is de eerste afspraak gemaakt.
 • Maatwerk, iedere behandeling is individueel afgestemd op de cliënt en zijn cliëntsysteem.
 • Ergotherapiebehandeling betekent veelal behandeling aan huis, in de eigen omgeving van de cliënt.
 • De ergotherapeut is direct bereikbaar via een mobiel nummer en e-mail.
 • Duidelijke terugkoppeling van bevindingen, ingezette behandeling, bij afronding therapie een verslag van voortgang en eventueel ondernomen acties.

Bezoek onze website: www.ergotherapie-veluwe.nl

Afspraak maken

U hoeft geen verwijzing te hebben, wij zijn direct toegankelijk. U kunt een afspraak maken via onderstaande mogelijkheden.

Telefonisch
Voor het maken van een afspraak bel: 033 7210 542.

Via mail
Voor het maken van een afspraak mail: info@ergotherapie-veluwe.nl.

Contact

Ergotherapie Praktijk Veluwe

Oranjelaan 104, 3862 CX Nijkerk

Telefoon: 033 7210 542
Fax: 084-7383215
E-mail: info@ergotherapie-veluwe.nl
Website: www.ergotherapie-veluwe.nl

Openingstijden

Spreekuur op maandag t/m vrijdag, op afspraak.

Kernwaarden

Behandeling bij Ergotherapie Praktijk Veluwe betekent:

 • Snelle service
 • Maatwerk
 • Veelal behandeling aan huis
 • Direct bereikbaar
 • Duidelijke terugkoppeling van bevindingen