Huisartsen 
de Nije Veste

Spreekuren

! Spoed: 033 7210 555 KIES 1

Spreekuur POH

Spreekuur POH-S (Praktijkondersteuner Somatiek)

De POH-S is opgeleid om patiënten met diverse (vooral chronische) aandoeningen te begeleiden en te behandelen. Er zijn speciale spreekuren voor suikerziekte, hart- en vaatziekten en longziekten zoals astma en COPD. Ook voor adviezen rond stoppen met roken kunt u bij hen terecht.

Spreekuur POH-GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg)

De praktijkondersteuner GGZ is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met psychische klachten zoals bijvoorbeeld somberheid of stress. Samen met u zal de praktijkondersteuner proberen de problemen te verhelderen en u handreikingen te geven. Soms is een aantal gesprekken al voldoende om u te helpen. Wanneer blijkt dat u meer langdurige en gespecialiseerde hulp nodig heeft, kan de POH-GGZ, in overleg met u en de huisarts, u gericht verder verwijzen. Zij is goed op de hoogte van welke mogelijkheden er zijn en werkt nauw samen met uw huisarts.

Spreekuur assistenten

De assistente stipt de wratten aan. Het verwijderen van wratten met stikstof gebeurt door middel van bevriezing en is vaak wat pijnlijk. Voor een goed resultaat moeten de wratten vaak meerdere keren worden aangestipt.

Voor het uitspuiten van oren graag 3 dagen voor de afspraak starten met druppelen. U kunt daarvoor de huishoudelijke oliën gebruiken zoals olijfolie, slaolie enz.

U kunt bij onze balie gratis een urinepotje afhalen als u uw urine na wilt laten kijken.Wij ontvangen de urines het liefst in deze potjes. De uitslag is vaak onbetrouwbaar in eigen gewassen potjes. Graag urines tussen 8.00-10.00 uur inleveren en na opvangen in de koelkast bewaren tot het moment dat u het potje wegbrengt naar de praktijk. Vermeld bij het afgeven van de urine wat uw klachten precies zijn.

Uw huisarts of praktijkondersteuner laat een 24-uurs bloeddrukmeting doen bij onduidelijkheid over uw mogelijk chronisch te hoge bloeddruk. De bloeddrukmeter wordt door de assistente om uw bovenarm aangebracht en u krijgt van haar uitleg en instructie. Deze speciale bloeddrukmeter meet met regelmaat (elke twintig minuten overdag en ’s nachts om de twee uur) uw bloeddruk. Voor het bespreken van de uitslag maakt u een afspraak bij uw huisarts of praktijkondersteuner.

Het is mogelijk om een afspraak te maken bij onze SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts). SOH spreekuur voor kleine kwalen houdt in dat de assistente zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelt of doorverwijst indien nodig. Denk bijvoorbeeld aan keelpijn, algemene huidklachten (hiermee wordt bedoeld; eczeem, infectie, gordel- en wondroos), teenletsel en verstuiking van de enkel.

De SOH CVRM is een assistente die patiënten met een hoog risico op het krijgen van hart- en vaatziekten.