Huisartsen 
de Nije Veste

Longaandoeningen

Longaandoeningen

Longzorg Nijkerk

Longzorg Nijkerk is een uniek samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners op het gebied van astma of COPD. Het doel is om betere zorg aan patiënten met een longaandoening te geven door onder andere snellere diagnostiek en een betere samenwerking te realiseren. Deze nieuwe opzet voor longzorg geldt voor alle mensen met de diagnose COPD en/of astma of het vermoeden daarvan, die ingeschreven staan bij één van de Nijkerkse huisartsenpraktijken. De zorg wordt vergoed.

Wat houdt het project Longzorg Nijkerk in?

  1. Diagnostiek in Gezondheidscentrum
    Corlaer Patiënten met een (vermoeden van) een longaandoening krijgen een uitgebreide longfunctietest in Gezondheidscentrum Corlaer in de zogenaamde bodybox. Dit is een glazen cabine (soort telefooncel) waarmee specialistisch longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een exacte diagnose waardoor in een vroeg stadium de juiste begeleiding en medicijnen gestart kan worden. De longarts bespreekt met u de uitslag van de bodybox en adviseert uw huisarts over het verdere beleid. Het vervolgtraject is verder in handen van uw huisarts en praktijkondersteuner.
  2. Inzage in wensen en behoeften van de patiënt
    Een groot deel van de COPD-patiënten krijgt een (online) vragenlijst toegestuurd, die inzicht geeft in de wensen en behoeften van de patiënt. De praktijkondersteuner gaat hierover met de patiënt in gesprek. Samen met de patiënt zal de praktijkondersteuner kijken waar knelpunten zitten en haalbare doelen afstemmen voor een zo optimaal mogelijk functioneren, ondanks COPD. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in een overleg tussen de longarts en de huisarts.
  3. Gebruik van het Persoonlijk Gezondheid Dossier (PGD)
    U krijgt toegang tot uw eigen PGD, meer informatie hierover vindt u op www.pgdnijkerk.nl.  De relevante gegevens van de betrokken zorgverleners worden in het PGD gedeeld. Hierdoor zijn u en uw zorgverlener goed geïnformeerd.

Als u al bekend bent met astma of COPD, wat verandert er dan voor u?

De zorg van uw huisarts en de begeleiding van de praktijkondersteuner gaat gewoon door zoals u gewend bent. Uw huisarts met praktijkondersteuner blijft uw eerste aanspreekpunt. Deze nieuwe vorm van zorg valt onder huisartsenzorg en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Wel kan het zijn dat de bekostiging anders op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar wordt aangeduid.

Komend jaar krijgen alle mensen met COPD een uitnodiging voor een éénmalig bezoek aan de longpoli op gezondheidscentrum Corlaer. Deze uitnodiging krijgt u via uw praktijkondersteuner.

Longfunctie onderzoek (spirometrie)

Een spirometrie is een blaastest waarbij de longinhoud wordt gemeten en de kracht waarmee u de lucht kunt uitblazen. U moet een aantal keer flink blazen waarbij gekeken wordt of de longinhoud verandert als u bepaalde medicijnen via een voorzetkamer inademt. Aan de hand van de uitslag wordt bekeken of er aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld astma of longemfyseem (COPD). Na overleg met uw huisarts bespreekt de praktijkondersteuner met u de uitslag.

Spreekuur chronische longziekten

Astma en longemfyseem (COPD) zijn chronische longziekten. Bij beide aandoeningen is regelmatige controle is van belang voor het behoud van een goede conditie van de luchtwegen. Voor mensen met astma en/of COPD is een speciaal spreekuur. De praktijkondersteuner astma/COPD is hiervoor speciaal opgeleid. Zij verricht bij u een longfunctietest geeft leefstijladviezen en schrijft in overleg met uw huisarts medicijnen voor.