Huisartsen 
de Nije Veste

Diabetes

Diabetes

Diabetes ketenzorg

Naar verwachting zal het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 in de toekomst snel toenemen. Om de aandoening beter in kaart te brengen en beter te behandelen is een speciaal zorgprogramma ontwikkeld. Dit betekent dat alle betrokken medewerkers intensief samenwerken voor het beste resultaat. Het gaat dan om uw huisarts en praktijkondersteuner diabetes, de internist, diëtist, podotherapeut en oogarts. Ook de Huisartsen van de Nije Veste nemen deel aan dit zogenaamde ketenzorgprogramma.

Spreekuur Diabetes

Patiënten met diabetes mellitus type 2 (‘suikerziekte’) bezoeken op regelmatige basis de praktijkondersteuner chronische ziekte, meestal elke drie maanden. Zij controleert uw bloedsuiker, geeft adviezen en verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners zoals de oogarts, dietist of podotherpaeut. Zij bespreekt met u de benodigde medicatie en schrijft die voor na akkoord van uw huisarts. Jaarlijks komt u bij uw huisarts op het spreekuur voor controle van de bloedvaten en het bespreken van uw gezondheid.