Huisartsen 
de Nije Veste

Aandoeningen

! Spoed: +31 (0)33 – 721 05 55 KIES 1

Longaandoeningen

Longzorg Nijkerk

Longzorg Nijkerk is een uniek samenwerkingsverband tussen longarts, huisarts, apotheek en alle overige zorgverleners op het gebied van astma of COPD. Het doel is om betere zorg aan patiënten met een longaandoening te geven door onder andere snellere diagnostiek en een betere samenwerking te realiseren. Deze nieuwe opzet voor longzorg geldt voor alle mensen met de diagnose COPD en/of astma of het vermoeden daarvan, die ingeschreven staan bij één van de Nijkerkse huisartsenpraktijken. De zorg wordt vergoed.

Wat houdt het project Longzorg Nijkerk in?

  1. Diagnostiek in Gezondheidscentrum
    Corlaer Patiënten met een (vermoeden van) een longaandoening krijgen een uitgebreide longfunctietest in Gezondheidscentrum Corlaer in de zogenaamde bodybox. Dit is een glazen cabine (soort telefooncel) waarmee specialistisch longfunctieonderzoek wordt uitgevoerd. Dit zorgt voor een exacte diagnose waardoor in een vroeg stadium de juiste begeleiding en medicijnen gestart kan worden. De longarts bespreekt met u de uitslag van de bodybox en adviseert uw huisarts over het verdere beleid. Het vervolgtraject is verder in handen van uw huisarts en praktijkondersteuner.
  2. Inzage in wensen en behoeften van de patiënt
    Een groot deel van de COPD-patiënten krijgt een (online) vragenlijst toegestuurd, die inzicht geeft in de wensen en behoeften van de patiënt. De praktijkondersteuner gaat hierover met de patiënt in gesprek. Samen met de patiënt zal de praktijkondersteuner kijken waar knelpunten zitten en haalbare doelen afstemmen voor een zo optimaal mogelijk functioneren, ondanks COPD. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in een overleg tussen de longarts en de huisarts.
  3. Gebruik van het Persoonlijk Gezondheid Dossier (PGD)
    U krijgt toegang tot uw eigen PGD, meer informatie hierover vindt u op www.pgdnijkerk.nl.  De relevante gegevens van de betrokken zorgverleners worden in het PGD gedeeld. Hierdoor zijn u en uw zorgverlener goed geïnformeerd.

Als u al bekend bent met astma of COPD, wat verandert er dan voor u?

De zorg van uw huisarts en de begeleiding van de praktijkondersteuner gaat gewoon door zoals u gewend bent. Uw huisarts met praktijkondersteuner blijft uw eerste aanspreekpunt. Deze nieuwe vorm van zorg valt onder huisartsenzorg en gaat niet ten koste van uw eigen risico. Wel kan het zijn dat de bekostiging anders op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar wordt aangeduid.

Komend jaar krijgen alle mensen met COPD een uitnodiging voor een éénmalig bezoek aan de longpoli op gezondheidscentrum Corlaer. Deze uitnodiging krijgt u via uw praktijkondersteuner.

Longfunctie onderzoek (spirometrie)

Een spirometrie is een blaastest waarbij de longinhoud wordt gemeten en de kracht waarmee u de lucht kunt uitblazen. U moet een aantal keer flink blazen waarbij gekeken wordt of de longinhoud verandert als u bepaalde medicijnen via een voorzetkamer inademt. Aan de hand van de uitslag wordt bekeken of er aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld astma of longemfyseem (COPD). Na overleg met uw huisarts bespreekt de praktijkondersteuner met u de uitslag.

Spreekuur chronische longziekten

Astma en longemfyseem (COPD) zijn chronische longziekten. Bij beide aandoeningen is regelmatige controle is van belang voor het behoud van een goede conditie van de luchtwegen. Voor mensen met astma en/of COPD is een speciaal spreekuur. De praktijkondersteuner astma/COPD is hiervoor speciaal opgeleid. Zij verricht bij u een longfunctietest geeft leefstijladviezen en schrijft in overleg met uw huisarts medicijnen voor.

Diabetes

Diabetes ketenzorg

Naar verwachting zal het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 in de toekomst snel toenemen. Om de aandoening beter in kaart te brengen en beter te behandelen is een speciaal zorgprogramma ontwikkeld. Dit betekent dat alle betrokken medewerkers intensief samenwerken voor het beste resultaat. Het gaat dan om uw huisarts en praktijkondersteuner diabetes, de internist, diëtist, podotherapeut en oogarts. Ook de Huisartsen van de Nije Veste nemen deel aan dit zogenaamde ketenzorgprogramma.

Spreekuur Diabetes

Patiënten met diabetes mellitus type 2 (‘suikerziekte’) bezoeken op regelmatige basis de praktijkondersteuner chronische ziekte, meestal elke drie maanden. Zij controleert uw bloedsuiker, geeft adviezen en verwijst u zo nodig door naar andere hulpverleners zoals de oogarts, dietist of podotherpaeut. Zij bespreekt met u de benodigde medicatie en schrijft die voor na akkoord van uw huisarts. Jaarlijks komt u bij uw huisarts op het spreekuur voor controle van de bloedvaten en het bespreken van uw gezondheid.

Hart- en vaataandoeningen

Hartfilm

Voor het maken van een hartfilmpje krijgt u een afspraak bij de doktersassistente. Zij plakt hiervoor elektroden op uw huid die de activiteit van het hart registreert. Uit het hartfilmpje is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier. Voor het bespreken van de uitkomst van het hartfilmpje krijgt u een vervolgafspraak bij uw huisarts.

Cardiac Event Recording (CAR)

Dit onderzoek is bedoeld om hartritmestoornissen te registreren op momenten dat u er last van heeft. U krijgt een afspraak bij de doktersassistente voor alle instructies. U krijgt een kastje in bruikleen dat met electrodes aan uw huid bevestigd wordt. Deze registreren uw hartactie. U houdt uw klachten bij met behulp van een klachtendagboek. Na maximaal 13 dagen levert u het weer in. De registraties worden door de cardiologen van het Meander Medisch Centrum beoordeeld, waarna uw huisarts de uitslag ontvangt. U bespreekt de uitslag met uw huisarts.

Vaatonderzoek benen

U krijgt een vaatonderzoek van de benen als er een vermoeden is van vernauwing van de bloedvaten in de benen. U maakt hiervoor een afspraak bij de assistente. Met een echoapparaat worden de bloedvaten bij de enkels opgezocht en door middel van ultrageluid (echo) wordt de bloedstroom hoorbaar gemaakt. Vervolgens wordt de bloeddrukband om de onderbenen bevestigd en om beurten opgepompt. Het oppompen van de banden kan wat pijnlijk zijn. Hetzelfde gebeurt bij beide bovenarmen. Voor het bespreken van de uitslag maakt u een afspraak bij uw huisarts.

Spreekuur hart- en vaatziekten

Om risicofactoren voor hart- en vaatziekten in kaart te brengen is een speciaal spreekuur ontwikkeld. Risicofactoren zijn met name hoge bloeddruk, roken, suikerziekte, hoog cholesterol, overgewicht, weinig bewegen en het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts of praktijkondersteuner. Wanneer blijkt dat u een verhoogd risico heeft komt u in aanmerking voor behandeling. De praktijkondersteuner is hiervoor speciaal opgeleid. De begeleiding bestaat uit een driemaandelijkse controle bij de praktijkondersteuner en een jaarcontrole bij uw huisarts.

Stoppen met roken

Bespreekt u uw voornemen om te stoppen met roken eerst met uw huisarts. Wanneer u intensieve begeleiding en eventuele ondersteuning met medicijnen wenst, kan het zijn dat de huisarts u verwijst naar de praktijkondersteuner. Voor meer informatie omtrent stoppen met roken en ondersteunende medicijnen kunt u alvast kijken op de website www.stivoro.nl. Of u leest de patiënten informatiebrieven rondom Stoppen met roken.