Huisartsen 
de Nije Veste

Opnemen consult

Opnemen consult

Een patiënt mag een gesprek met een arts voor privégebruik opnemen. Het is niet verplicht de arts vooraf in te lichten over de geluidsopname. Toch raden wij u aan dit wel te doen. Het is beter voor de verstandhouding als uw arts weet dat u het gesprek opneemt en ook waarom u deze behoefte heeft. Zo kan hij u beter helpen. Openbaarmaking van deze opname mag alleen als de arts hiermee heeft ingestemd. Het maken van beeldopnamen moet u overigens wel van tevoren melden. En als een arts zelf beeld- of geluidsopnames wil maken, dan moet hij daarvoor in beide gevallen toestemming vragen aan de patiënt.