Laatste nieuws over de corona vaccinaties

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet.Dit betekent dat de mensen van wie eerder de afspraak was afgezegd, een nieuwe oproep van ons krijgen.Het gaat in eerste instantie om de volgende groepen: 

  • patiënten geboren in 1956 en 1957;
  • patiënten met obesitas (BMI > 40), geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en 64 jaar);
  • thuiswonende patiënten met het syndroom van Down, geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002 (tussen de 18 en de 64 jaar).

Heeft u algemene vragen over de corona vaccinatie? 

In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd.

Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. 

Meer informatie vindt u op Thuisarts en op de website van het RIVM.

Voor informatie in het Engels kunt u hier verder lezen.

Heeft u specifieke vragen over uw eigen situatie en het corona vaccin?

Belt u dan met onze assistente of stuur een e-consult naar uw huisarts.

Gezocht leden voor de nieuwe cliëntenraad

De cliëntenraad bekijkt de zorg door de ogen van de patiënten. Van u dus. Wanneer het huisartsenteam plannen maakt t.a.v. patiëntenbeleid, gaat de cliëntenraad na wat dat voor de patiënten betekent. 

Als er een voorstel wordt ingediend dan zal de cliëntenraad het beoordelen door de ogen van de patiënten. Zij zullen in gesprek gaan met de huisartsen en zo mogelijk alternatieven aangeven om tot het beste voorstel te komen.

Mocht u een signaal of vraag hebben kunt u deze voorleggen aan de cliëntenraad via het volgende e-mailadres: clientenraad.huisartsen@denijeveste.nl. Uw signaal/vraag wordt vertrouwelijk behandeld.

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden, heeft u interesse dan kunt u mailen naar a.vandenborn@denijeveste.nl. In deze link vindt u de profielschets voor leden van de cliëntenraad. U wordt van harte uitgenodigd om te reageren.

OPEN

Vanaf 24 augustus 2020 is het mogelijk om online inzage in uw medisch dossier te krijgen.

Welke informatie krijgt u te zien?

  • De uitslagen van onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
  • Het advies van de huisarts
  • Een lijst met al uw medicijnen
  • Medicijnen waar u allergisch voor bent

Meer informatie over OPEN op deze website.

Wilt u hiervan gebruik maken dan moet u in het bezit zijn van een inlog in het patiëntenportaal en ouder zijn dan 16 jaar. Wanneer u die nog niet heeft kunt u online een account aanmaken via deze link.

NHG Praktijk

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. De NHG stelt eisen waaraan een praktijk moet voldoen om een kwaliteitskeurmerk te ontvangen.

De praktijk moet kunnen aantonen dat het aan deze eisen voldoet. Een accrediteur komt naar onze praktijk toe om te beoordelen of wij dit keurmerk verdienen.

Wij voldoen aan alle criteria. De beste zorg voor onze patiënten. Daar investeren wij in.