Hartpatiënten Nijkerk revalideren dicht bij huis

Patiënten uit Nijkerk die herstellen van een hartaandoening kunnen dicht bij huis revalideren. Fysiotherapie De Nije Veste is met cardiologen van Meander Medisch Centrum en Ziekenhuis St. Jansdal de samenwerking aangegaan en biedt deze patiënten een beweegprogramma in Nijkerk.

Hartpatiënten krijgen verschillende programma’s aangeboden om de gevolgen van de hartaandoening te beperken en het risico op een mogelijk nieuw infarct te verminderen. Het is belangrijk dat mensen na een infarct, dotterbehandeling of hartoperatie gaan sporten, dan wel blijven sporten. Deelname aan een hartrevalidatieprogramma draagt bij aan een langer en gezond leven. Vaak blijkt het, om verschillende redenen, niet mogelijk om aan het hartrevalidatieprogramma in het ziekenhuis in Amersfoort deel te nemen. Het is heel prettig voor deze patiënten om in hun eigen woonplaats te kunnen deelnemen aan het bewegingsprogramma om te werken aan herstel.

Praktisch betekent dit, dat een Nijkerkse hartpatiënt die daarvoor in aanmerking komt, de keuze krijgt voorgelegd het bewegingsprogramma van de revalidatie in Nijkerk te volgen: substitutie van zorg, dichtbij en op maat.

In 2014 is dit traject ingezet en het resultaat mag best bijzonder genoemd worden en is uniek in Nederland.