Gezocht leden voor de nieuwe cliëntenraad

De cliëntenraad bekijkt de zorg door de ogen van de patiënten. Van u dus. Wanneer het huisartsenteam plannen maakt t.a.v. patiëntenbeleid, gaat de cliëntenraad na wat dat voor de patiënten betekent. 

Als er een voorstel wordt ingediend dan zal de cliëntenraad het beoordelen door de ogen van de patiënten. Zij zullen in gesprek gaan met de huisartsen en zo mogelijk alternatieven aangeven om tot het beste voorstel te komen.

Mocht u een signaal of vraag hebben kunt u deze voorleggen aan de cliëntenraad via het volgende e-mailadres: clientenraad.huisartsen@denijeveste.nl. Uw signaal/vraag wordt vertrouwelijk behandeld.

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden, heeft u interesse dan kunt u mailen naar a.vandenborn@denijeveste.nl. In deze link vindt u de profielschets voor leden van de cliëntenraad. U wordt van harte uitgenodigd om te reageren.