NHG Praktijk

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. De NHG stelt eisen waaraan een praktijk moet voldoen om een kwaliteitskeurmerk te ontvangen.

De praktijk moet kunnen aantonen dat het aan deze eisen voldoet. Een accrediteur komt naar onze praktijk toe om te beoordelen of wij dit keurmerk verdienen.

Wij voldoen aan alle criteria. De beste zorg voor onze patiënten. Daar investeren wij in.