Hartpatiënten Nijkerk revalideren dicht bij huis

Patiënten uit Nijkerk die herstellen van een hartaandoening kunnen dicht bij huis revalideren. Fysiotherapie De Nije Veste is met cardiologen van Meander Medisch Centrum en Ziekenhuis St. Jansdal de samenwerking aangegaan en biedt deze patiënten een beweegprogramma in Nijkerk.

Hartpatiënten krijgen verschillende programma’s aangeboden om de gevolgen van de hartaandoening te beperken en het risico op een mogelijk nieuw infarct te verminderen. Het is belangrijk dat mensen na een infarct, dotterbehandeling of hartoperatie gaan sporten, dan wel blijven sporten. Deelname aan een hartrevalidatieprogramma draagt bij aan een langer en gezond leven. Vaak blijkt het, om verschillende redenen, niet mogelijk om aan het hartrevalidatieprogramma in het ziekenhuis in Amersfoort deel te nemen. Het is heel prettig voor deze patiënten om in hun eigen woonplaats te kunnen deelnemen aan het bewegingsprogramma om te werken aan herstel.

Praktisch betekent dit, dat een Nijkerkse hartpatiënt die daarvoor in aanmerking komt, de keuze krijgt voorgelegd het bewegingsprogramma van de revalidatie in Nijkerk te volgen: substitutie van zorg, dichtbij en op maat.

In 2014 is dit traject ingezet en het resultaat mag best bijzonder genoemd worden en is uniek in Nederland.

Gezocht leden voor de nieuwe cliëntenraad

De cliëntenraad bekijkt de zorg door de ogen van de patiënten. Van u dus. Wanneer het huisartsenteam plannen maakt t.a.v. patiëntenbeleid, gaat de cliëntenraad na wat dat voor de patiënten betekent. 

Als er een voorstel wordt ingediend dan zal de cliëntenraad het beoordelen door de ogen van de patiënten. Zij zullen in gesprek gaan met de huisartsen en zo mogelijk alternatieven aangeven om tot het beste voorstel te komen.

Mocht u een signaal of vraag hebben kunt u deze voorleggen aan de cliëntenraad via het volgende e-mailadres: clientenraad.huisartsen@denijeveste.nl. Uw signaal/vraag wordt vertrouwelijk behandeld.

De cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden, heeft u interesse dan kunt u mailen naar a.vandenborn@denijeveste.nl. In deze link vindt u de profielschets voor leden van de cliëntenraad. U wordt van harte uitgenodigd om te reageren.

OPEN

Vanaf 24 augustus 2020 is het mogelijk om online inzage in uw medisch dossier te krijgen.

Welke informatie krijgt u te zien?

  • De uitslagen van onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
  • Het advies van de huisarts
  • Een lijst met al uw medicijnen
  • Medicijnen waar u allergisch voor bent

Meer informatie over OPEN op deze website.

Wilt u hiervan gebruik maken dan moet u in het bezit zijn van een inlog in het patiëntenportaal en ouder zijn dan 16 jaar. Wanneer u die nog niet heeft kunt u online een account aanmaken via deze link.

NHG Praktijk

Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. De NHG stelt eisen waaraan een praktijk moet voldoen om een kwaliteitskeurmerk te ontvangen.

De praktijk moet kunnen aantonen dat het aan deze eisen voldoet. Een accrediteur komt naar onze praktijk toe om te beoordelen of wij dit keurmerk verdienen.

Wij voldoen aan alle criteria. De beste zorg voor onze patiënten. Daar investeren wij in.